foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Category: Muzikanten
Page 1 of 2
StartPrev12NextEnd
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:

logo

Een akkoord is de samenklank van drie of meer tonen die zodanig samenklinken dat zij voor het muzikale oor samensmelten tot een gestalte.
Let wel: een samenklank van twee tonen heet een tweeklank en wordt niet tot de akkoorden gerekend en veelal aangeduid met het overeenkomstige interval.
In de lichte muziek is het gebruikelijk om akkoorden voor te stellen met akkoordsymbolen.
Een drieklank is een akkoord dat bestaat uit drie tonen of eigenlijk een akkoord dat is opgebouwd uit tonen die afgeleid zijn van drie verschillende stamtonen. Dus niet alleen is het akkoord c-e-g een drieklank, maar ook de akkoorden c-e-g-c' en c-e-g-c'-e' zijn drieklanken.

Doorgaans heeft de term drieklank meer specifiek betrekking op akkoorden die bestaan uit een stapeling van twee tertsen op elkaar.
De laagste toon heet dan de grondtoon van de drieklank en de hoogste toon ligt een kwint boven de grondtoon.
Tussen beide tonen ligt veelal een terts.
Overigens kan ook een secunde of een kwart als tussenliggende toon voorkomen ter vervanging van de terts als middelste toon
Akkoorden kunnen ook omgekeerd worden (vb: c-e-g kan worden: e-g-c en g-c-e). Het aantal mogelijke omkeringen is altijd gelijk aan het aantal noten in het akkoord min één.
Bij akkoorden, waarvan de laagste toon de grondtoon is, spreekt men van de grondligging, bij akkoorden waarvan de laagste toon de op een na laagste toon van hetzelfde akkoord in de grondligging is, van de 1e omkering enz. Drieklanken van type majeur, mineur, verminderd, overmatig, hardverminderd en dubbel verminderd kunnen in drie verschillende omkeringen voorkomen:
   

Information
Created 16-03-2020
Changed 16-03-2020
Version FREE
Size 5.41 MB
System
Downloads 42

Synthesizer Zebra is our wireless modular synthesizer.
It combines many different types of synthesis with a powerful modulation engine.
Imagine — you can create any additive, freehand or spline-based waveform you like, apply a vast selection of spectral effects, morph between those waves and send them through classic synth filters. Perhaps use that entire sound as modulator for an FM oscillator, or route it through a comb filter — the building block of physical modeling synthesis.
All generator modules, all signal paths, all effects are stereo.

Information
Created 05-11-2017
Changed 30-09-2018
Version FREE
Size 20.65 MB
System
Downloads 55

SigmaTizm is a standalone MIDI-enabled virtual additive synthesizer designed for live play.

Additive synthesis works by using a large number of sine wave oscillators at different frequencies to create complex musical timbres. It is based on the mathematical theories of Joseph Fourier and has been used in the popular Kawai K5000 series of hardware synthesizers. SigmaTizm has 128 harmonic oscillators, allowing it to create rather complex timbres

Information
Created 05-11-2017
Changed 14-04-2018
Version FREE
Size 5.71 MB
System
Downloads 32

Proxima Controller Version 1.11
The Proxima Controller is an application that allows you to use the mouse and computer keyboard to play external MIDI devices such as synthesizers and tone generators. It is also possible to play internal devices if they are designed to respond to MIDI messages (for example, the Microsoft GS Wavetable SW Synth).
This application makes no sounds of its own and instead relies on the MIDI devices it is controlling to produce sound.

Information
Created 05-11-2017
Changed 14-04-2018
Version FREE
Size 6.16 MB
System
Downloads 39

Ritme patronen zijn veelal moeilijk te onthouden en nog moeilijker te lezen in klassiek muziekschrift.
PercussionStudio lost deze problemen op met haar simpele systeem voor ritmenotatie waarmee u ieder ritme eenvoudig kunt uitschrijven.
PercussionStudio kan meerdere instrumenten gelijktijdig laten horen, maar heeft ook de mogelijkheid tot het uitzetten van het geluid voor iedere willekeurige track zodat u eenvoudig de afzonderlijke partijen kunt oefenen. Het programma wordt uitgeleverd met een aantal standaard ritmes en u kunt uw eigen instrumenten toevoegen. U kunt PercussionStudio ook als een ritme-sampler gebruiken met WAV-bestanden.
Het programma staat simultaan afspelen en wijzigen toe en speelt de gewijzigde noten direct

Voorbeelden;

Information
Created 31-10-2017
Changed 30-09-2018
Version FREE
Size 2.37 MB
System
Downloads 68

Santanas Downloads

Downloads Stats

The Santanas download archive contains currently 235 Downloads in 20 Categories. To date, these have been downloaded 7,123 times.

Music Maker

Copyright Santanas © 2024 Santanas Free software Free clip art  All Rights Reserved.